Baner

WIZJA

Bóg złożył w naszych sercach marzenie o POKOLENIU MŁODYCH ludzi, które będzie MOCNE W PANU.

Przez naszą służbę chcemy wyposażać dzieci i młodzież do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Wierzymy, że Bóg wzbudza podobne pragnienie w całej Polsce. Widzimy, że powstaje coraz więcej miejsc gdzie rozpalana jest wiara kolejnego pokolenia. Chcemy stworzyć przestrzeń dla tych, którzy dzielą nasze marzenie, służą lub pragną służyć młodym, głosząc wśród nich żywego Boga.

Zapraszamy na konferencję, która będzie miejscem spotkania oraz wzajemnej wymiany darów i doświadczeń, czasem uczenia się i czerpania od tych, którzy mają wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, przestrzenią dla budowania relacji, by nieść sobie nawzajem pomoc i wsparcie w tej służbie.

GOŚCIE

dr Anna Saj
Anna Saj

Jest wspaniałą żoną, matką sześciorga dzieci, doktorem nauk teologicznych, namaszczonym mówcą, nauczycielem i liderem.

Jacek Weigl
Jacek Weigl

Wizjoner, mentor, działacz społeczny, doradca. Mąż i ojciec. Ma na sercu Edukację z Wartościami w Polsce oraz integrowanie ludzi.

Dobromir Makowski
Dobromir Makowski

Pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego. Autor projektu Rappedagogia, założyciel fundacji "Młodzi dla młodych". Mąż i ojciec.

Mateusz Januszewski
ks. Mateusz Januszewski

Kapłan, katecheta, koordynatora ds. młodzieży przy Wspolnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Natalia Winkler
Natalia Winkler

Dom modlitwy 24/7 Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Młode pokolenie zajmuje szczególne miejsce w jej sercu.

INFORMACJE

Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni
ul. Łokietka 79
Kraków

Sobota 28.10.2017


8:30-9:00 Rejestracja uczestników.

9:00-9:30 Uwielbienie.

9:30-10:30 Dariusz Wojdan – Czy masz coś do zaoferowania kolejnemu pokoleniu?

10:30-10:50 Przerwa kawowa.

10:50-11:00 Uwielbienie.

11:00-12:00 Panel dyskusyjny – Co Bóg czyni w Krakowie?

12:00-12:15 Przerwa kawowa.

12:15-13:00 Natalia Winkler – Zależności i wpływy między młodymi a starszymi w Kościele.

13:00-15:00 Przerwa obiadowa.

15:00-15:45 Uwielbienie – ARMIA DZIECI.

15:45-16:45 Anna Saj – Za mali by chodzić w pełni mocy Ducha Świętego?

16:30-17:00 Przerwa kawowa.

17:00-17:15 Uwielbienie.

17:15-18:00 Jacek Weigl – Kształtowanie i edukacja młodego pokolenia.

18:00-18:15 Przerwa kawowa.

18:15-19:15 Jacek Weigl – Jak wzmacniać i prowadzić młodych we wspólnocie?

19:30-21:00 Końcowe uwielbienie.


Niedziela 29.10.2017


9:00-10:00 Eucharystia - ks Mateusz Januszewski.

10:00-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:30 Dobromir Makowski – Współczesne problemy młodych ludzi.

11:30-11:45 Przerwa kawowa.

11:45-12:00 Uwielbienie.

12:00-13:00 Rozmowy w małych grupkach.

REJESTRACJA

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKT